Dębica: 140 lat obecności zgromadzenia zakonnego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Iwona Pol

Historię i działalność Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich na przestrzeni 140 lat obecności w Dębicy mieli szansę poznać uczestnicy sesji popularno-naukowej, którzy przybyli do Domu Kultury Śnieżka. To właśnie tu po liturgii mszy w kościele św. Jadwigi rozpoczęła się kolejna odsłona wydarzeń zorganizowanych z okazji rocznicy 140-lecia przybycia trzech pierwszych Sióstr Służebniczek do Dębicy.

Drugą część wydarzenia stanowiła sesja popularno-naukowa pt. ‚Służebniczki dębickie w przestrzeni społeczno-eklezjalnej. Blaski i cieni’.
Mówi s. Katarzyna Szulc ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.

Podczas konferencji jubileuszowej poruszono m.in. temat filozoficznych przesłanek kształcenia i wychowania w XIX wieku, naszkicowano również obraz XIX – wiecznej Dębicy oraz wkładu rodziny Raczyńskich i Reyów w rozwój miasta i sprowadzenie zakonnic do miasta a także mówiono o aktualności koncepcji wychowania Bojanowskiego w posłudze służebniczek dębickich.

Organizatorami sesji były: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, miasto Dębica i Muzeum Regionalne w Dębicy.

Tomasz Łępa