Czermin: Zmarł Jerzy Łaz, wójt Gminy Czermin w latach 1990-2006.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

W wieku 69 lat zmarł  Jerzy Łaz, wójt Gminy Czermin w latach 1990-2006. Był absolwentem Technikum Mechanicznego w Mielcu. Po maturze w 1972 r. został zatrudniony w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Sprzętu Komunikacyjnego przy WSK w Mielcu na stanowisku ślusarza. Równocześnie studiował na Politechnice Krakowskiej i w 1978 r. uzyskał dyplom inżyniera. W 1990 r. został wybrany na radnego Rady Gminy w Czerminie, a następnie Rada wybrała go na wójta Gminy Czermin. W 1993 r. kandydował na posła do Sejmu RP. Rzetelne i pełne poświęcenia zarządzanie gminą sprawiło, że funkcję tę Rada powierzała mu także na 2 kadencje.

W czasie pełnienia przezeń funkcji na terenie Gminie Czermin wykonano m.in.: sieć wodociągową, telefonizację, częściową kanalizację, modernizację linii energetycznych, remonty wszystkich szkół i Domów Strażaka, nowoczesną oczyszczalnię ścieków i system wywozu odpadów komunalnych. Okazał się też sprawnym i ofiarnym szefem obrony terytorialnej w czasie wielkich powodzi w 1997 i 1998 roku. W 2010 r. wybrano go na sołtysa Trzciany i funkcję tę pełnił do końca roku 2018.

Poza pracą samorządową angażował się społecznie m.in. w NSZZ „Solidarność” WSK PZL-Mielec i OSP Czermin. Wyróżniony m.in. Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką Honorową Za Zasługi dla Oświaty, Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz Medalem Za Zasługi dla Obrony Cywilnej.

Tomasz Łępa