Czermin: Rozbudowa infrastruktury oświatowej.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Na realizację termomodernizacji , wymianę źródła ciepła i rozbudowę infrastruktury oświatowej gmina Czermin podpisała umowę współfinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Mówi wójt gminy Czermin Sławomir Sidur:

W ostatnim czasie gmina podpisała także umowę na realizację zadania pod nazwą . „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin. W ramach tego zadania zostanie wykonane ponad 12 kilometrów sieci kanalizacyjnej. Przyłączone do niej zostaną 83 posesje. Ponadto powstaną stacja podciśnieniowa i przepompownia ścieków.
Jak zaznacza włodarz gminy pozyskane środki na obie te inwestycje to historyczna chwila dla gminy Czermin:

Zakończenie obydwóch inwestycji zaplanowane jest na sierpień przyszłego roku.

Tomasz Łępa