Czermin: Nowy plac zabaw w Trzcianie.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Tomasz Łępa

Czermin: Nowy plac zabaw w Trzcianie.

Miejscowość Trzciana  w gminie Czermin doczeka się nowego placu zabaw. W Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie  miało miejsce podpisanie umowy na budowę ogólnodostępnego placu zabawowego   w tej miejscowości.

Mówi wójt gminy Czermin, Sławomir Sidur.

Nowy plac zabaw wpisywał się będzie w istniejącą   już  w otwartą strefę aktywności.

Umowa została podpisana po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie pomocy  w ramach inicjatyw LEADER objętego Programem w zakresie:  ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej i kulturalnej

 

 

Tomasz Łępa