Cmolas: Szansa na bezpłatny odbiór azbestu.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Małgorzata Figacz

W przeszłości na terenie gminy Cmolas wielokrotnie prowadzona była bezpłatna zbiórka materiałów zawierających azbest. W ubiegłym roku takiej akcji już nie było. Temat stanął na ostatniej sesji Rady Gminy Cmolas. Mówi radny Andrzej Zagroba:

Oto odpowiedź wójta Eugeniusza Galka:

Mieszkańcy muszą być więc w gotowości.

Azbest zaliczany jest do najgroźniejszych zanieczyszczeń. Jego szkodliwe działanie może się ujawnić po wielu latach. Im więcej jest włókien azbestu w powietrzu, tym większe ryzyko zachorowania na: pylicę azbestową, raka płuc i oskrzeli.

(Paweł Galek)