Tarnobrzeg. Spotkania, eventy, happeningi w ramach zadania „Czytać poezję…”.

„Czytać poezję…” to zadanie, które do 10 czerwca realizować będzie Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu.  Różne inicjatywy zorganizowane przez placówkę są skierowane do mieszkańców miasta i mają zwrócić uwagę na wartość poezji, inspirować do  jej czytania i zachęcić do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

9 czerwca @ 09:40
09:40