Chobrzany: Otwarto przebudowaną drogę powiatową Wielogóra – Koprzywnica.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

W Chobrzanach w gminie Samborzec uroczyście otwarto przebudowaną drogę powiatową Wielogóra – Koprzywnica.

Przebudowany odcinek został zrealizowany z Rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych – dofinansowanie wyniosło blisko 640 tys. zł, co stanowi 80% kosztów całkowitych. Po 10 % dołożyły powiat sandomierski i gmina Samborzec a całkowity kosz inwestycji wyniósł 800 tys. zł.

– Ten remont był bardzo potrzebny – powiedziała Radiu Leliwa sołtys Chobrzan Grażyna Krasowska-Sado:

Także wójt gminy Samborzec Witold Surowiec podkreślał wagę inwestycji:

W uroczystym otwarciu i poświęceniu drogi wzięli udział:

starosta Macin Piwnik:

…wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz:

…poseł Marek Kwitek:

…wójt Witold Surowiec:

…i sołtys Grażyna Krasowska-Sado:

– Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych jest wsparciem dla samorządów – powiat sandomierski i gminy powiatu sandomierskiego dzięki dobrej współpracy z rządem otrzymały w latach 2019-20 wsparcie finansowe w wysokości ponad 23 mln zł, w tym powiat blisko 7 mln 300 tys. zł – powidział poseł Marek Kwitek.

Joanna Sarwa