Budziska: “W drogę po kulturę wysoką”.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Stowarzyszenie Wiedza Energia Działanie we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Budziskach zakończyło działania w ramach projektu „ W drogę po kulturę wysoką”. Realizacja była możliwa dzięki kolejnej edycji konkursu dotacyjnego Fundacji PZU na dofinansowanie organizacji społecznych w zakresie edukacji kulturalnej – „Fundacja PZU z Kulturą”

Celem projektu było zwiększenie dostępu do kultury dzieciom z PSP w Budziskach (gmina Łubnice), tym samym danie im możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym, poszerzenie ich doświadczeń osobistych w kontakcie ze sztuką, rozwój wyobraźni, kreatywności, postaw twórczych, pobudzenie naturalnej ekspresji, rozwój wrażliwości artystycznej, kształtowanie osobowości, otwartości na świat, rozwijanie empatii, rozbudzanie ciekawości światem i zapobieganie izolacji społecznej poprzez obycie z kulturą.

Cel były możliwy do osiągnięcia dzięki bogatej ofercie kulturalnej skierowanej do dzieci. W ramach projektu, mimo wielu obostrzeń związanych z pandemią, uczestnicy poznali wysoką kulturę w bezpośrednim kontakcie, dzięki wyjazdom do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie i obejrzanym tam spektaklom, wystawom i warsztatom. Zachętą do obcowania z klasyką literatury polskiej był wieczór z Dziadami Adama Mickiewicza. Doskonały kontakt z kulturą wysoką zapewnił wyjazd do Krakowa łączący zwiedzanie zabytków, muzea oraz spektakl i warsztaty w teatrze Współczesnym. W ramach projektu odwiedziliśmy Wrocław – Europejskiej Stolicy Kultury 2016, z mnóstwem atrakcji tj. spacer z przewodnikiem i omówienie ważnych miejsc i zabytków Wrocławia, muzyka klasyczna na Wrocławskiej Fontannie Multimedialnej, Centrum Sztuki WRO, Hydropolis, wrocławskie ZOO z przepięknym afrykarium.

Uczestnicy oprócz namacalnego kontaktu ze sztuką zyskali wiele więcej min. pokonali barierę poruszania się po dużych ośrodkach miejskich, potrafią się odnaleźć w różnych miejscach i sytuacjach, po długim okresie izolacji związanej z pandemią mieli ogromne trudności z komunikowaniem się nawet pomiędzy sobą, dzięki działaniom projektowym trudności te zostały wyeliminowane, uczniowie odzyskali pewność siebie i zintegrowali się. Szczególnie posłużył temu kilkudniowy wyjazd do Wrocławia,

-Z pewnością można stwierdzić, iż realizacja projektu w dużym stopniu zapobiegła izolacji społecznej dzieci z terenów wiejskich, uczestnicy pragną się rozwijać, podróżować, są otwarci na kulturę, pokonali własne kompleksy związane z wyjazdami poza granice swojej miejscowości – podkreślają organizatorzy akcji i dodają: – Dzięki udziałowi w projekcie poznali wspaniałe miejsca bez wkładu finansowego rodziców, co dla wielu było przeszkodą nie do pokonania. Wielkie podziękowania dla Fundacji PZU za możliwość realizacji tego rodzaju przedsięwzięć, przynoszących tak wiele korzyści dzieciom i młodzieży, natomiast stowarzyszenia zachęcamy do korzystania z danych możliwości i współpracę z Fundacją PZU.