Bogoria: Potrzebujące rodziny z gminy Bogoria dostaną wsparcie.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Prawie 60 osób z gminy Bogoria będzie korzystać z powstającej tam placówki wsparcia dziennego – świetlicy Arka. Umowę na dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 kwotą prawie 680 tys. zł gmina Bogoria podpisała z wicemarszałkiem województwa Renatą Janik oraz członkiem Zarządu Województwa Markiem Jońcą.

W ramach projektu 16 rodzin najbardziej potrzebujących będzie objętych wsparciem w postaci różnorodnych zajęć. Przewidziano m.in. zajęcia artystyczne, sportowe, zajęcia z projektowania wnętrz i ogrodów, wyjazdy edukacyjno-kulturalne, zajęcia terapeutyczne, terapię psychologiczną i pedagogiczną, a dla dzieci – dodatkowe zajęcia z tzw. kompetencji kluczowych, obejmujących takie przedmioty jak matematyka, język angielski, język polski, informatykę.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii Anna Czerwiec.

Świetlica już powstaje, a projekt zakłada jej funkcjonowanie do kwietnia 2021 roku, co wcale nie oznacza, że placówka zakończy działalność z zakończeniem projektu.

Całkowita wartość projektu to ponad 733 tys. zł.

Joanna Sarwa/Marcin Gabrek
źródło: www.swietokrzyskie.pro