Bogoria, Oleśnica, Rytwiany, Szydłów, Staszów: Miliony na inwestycje.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Ponad dwanaście milionów złotych otrzymają gminy powiatu staszowskiego z drugiego rozdania rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jak podkreślała wiceminister kultury i sportu Anna Krupka, która wręczała promesy przedstawicielom samorządów, ta transza FIL była skierowana do mniejszych ośrodków w celu równomiernego rozwoju wszystkich polskich regionów. Pieniądze zostały przeznaczone na najbardziej potrzebne inwestycje, takie jak stacje uzdatniania wody oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne, i to takie wnioski były szczególnie premiowane. Minister zwróciła również uwagę na skalę rządowego wsparcia dla samorządów:

Do aktualnej sytuacji nawiązał starosta staszowski Tadeusz Żółciak, dziękując za przyznane środki:

Powiat staszowski otrzyma 2,5 mln zł na przebudowę dawnego  budynku policji przy ul. 11 Listopada w Staszowie.

Milion złotych otrzyma gmina Bogoria na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglicach wraz z zagospodarowaniem terenu i drugi milion na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wysoki Małe, Wysoki Średnie, Wysoki Duże i Zagorzyce.

Prawie 900 tysięcy złotych otrzyma gmina Oleśnica na modernizację przepompowni ścieków oraz prawie milion dwieście tysięcy złotych na budowę funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica.

Milion czterysta tysięcy złotych otrzyma gmina Rytwiany na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej.

Gmina Staszów otrzyma prawie 5,5 miliona złotych na przebudowę ul. Kościuszki i Towarowej w Staszowie, co jest niezbędne dla rozwoju gospodarczego terenów inwestycyjnych gminy.

Gmina Szydłów otrzyma 500 tys. zł na budowę odcinka sieci wodociągowej: Szydłów – Brzeziny oraz 550 tys. zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej.

Joanna Sarwa