Bieliny: Będzie kolejne podejście do budowy przeprawy przez San

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Marta Górecka

Po raz kolejny zostanie podjęta próba budowy przeprawy przez San między Bielinami a Rudnikiem nad Sanem. Tym razem zadania chce się podjąć Gmina Ulanów we współpracy z z Powiatem Niżańskim. Gmina ma być liderem tej inwestycji i pozyskać dofinansowanie na ten cel. Pierwszym etapem w tych staraniach było podjęcie uchwały przez Powiat Niżański o woli współpracy z Gminą Ulanów przy realizacji tego zadania. Porozumienie zwiększy szansę gminy na pozyskanie dofinansowania. Zmieniła się też koncepcja przeprawy. Zamiast kładki pieszo-rowerowej  ma powstać most na Sanie w Bielinach, który połączy w tym miejscu gminy Ulanów i Rudnik nad Sanem. Burmistrz Ulanowa Stanisław Garbacz podkreślił, że o budowie przeprawy przez San łączącej Bieliny z Rudnikiem mówi się od co najmniej 50 lat. Poinformował też, że decyzję o podjęciu tej inwestycji poprzedziły spotkania z mieszkańcami w tej sprawie:

Most ma pozwolić również na większe otwarcie się turystyczne gmin Powiatu Niżańskiego. Starosta niżański Robert Bednarz przypomniał, że od lat powiat podejmował próby realizacji tej inwestycji:

Dlatego starosta liczy na to, że Gminie Ulanów, której najbardziej zależy na tej inwestycji, uda się wreszcie dopiąć celu i zdobyć odpowiednio wysokie dofinansowanie na to zadanie. Pieniądze mają pochodzić z Polskiego Ładu i Funduszu Rozwoju Dróg. Szacowany koszt tego zadania to około30 milionów złotych:

 

Bo wkład własny pokryłyby po połowie Powiat Niżański i Gmina Ulanów. A być może też do realizacji tej inwestycji przyłączyłaby się Gmina Rudnik, z którą rozmowy są prowadzone w tej sprawie. Termin składania wniosków w drugim naborze do Polskiego Ładu upływa 15 lutego. Jeśli jednak samorządowi Ulanowa nie uda się zdobyć dofinansowania na budowę mostu na Sanie w Bielinach, to inwestycja znów będzie musiała poczekać.