Wiele świętokrzyskich samorządów przyjęło uchwały z apelem do parlamentu o likwidację przywilejów wynikających z Karty Nauczyciela.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Zdaniem samorządowców zmiany w finansowaniu oświaty są konieczne, bo teraz przekazywana przez rząd subwencja często nie pokrywa nawet połowy kosztów utrzymania szkół. (Marcin Gabrek)

Związkowcom nie podobają się także zgłoszone propozycje zmian w ustawie o systemie oświaty.

Akcję zainicjował Związek Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego. Zdaniem Krystyny Sochy, prezes sandomierskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, nauczyciele tak samo jak samorządowcy zabiegają o zwiększenie nakładów państwa na edukację.