Aktualna sytuacja Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu.

O aktualnej sytuacji Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu Ewa Wójcik Lis rozmawiała z pełniącym obowiązki dyrektora tarnobrzeskiego szpitala Krzysztofem Stolarskim.