reklama

Tarnobrzeg. Tereny rekreacyjne nad Wisłą gotowe.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Tarnobrzeżanie mają do dyspozycji  blisko czternastohektarowy obszar służący różnym formom wypoczynku. Nad Wisłą zrealizowano ostatnią z trzech inwestycji  w ramach powstałego  w 2016 roku projektu pod nazwą  „Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega”. Dziś nastąpił jej odbiór.

Tereny rekreacyjne nad Wisłą w Tarnobrzegu, to teraz między innymi alejki, mini-ogrody tematyczne, trawniki, łąki kwietne, amfiteatr, plac zabaw oraz liczne nasadzenia drzew i krzewów.

Mówi prezydent Tarnobrzega, Dariusz Bożek.

Inspektor do spraw zieleni miejskiej  Urzędu Miasta Tarnobrzega, Konrad Niedźwiedź nadzorował i koordynował roboty nad Wisłą.

Koszt przedsięwzięcia „Zagospodarowanie oraz odnowienie terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą służących poprawie życia mieszkańców i wzrostowi bioróżnorodności” wyniósł ponad pięć i pół miliona złotych z czego 80% stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Dwie pozostałe inwestycje w ramach projektu „Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega”,  to skwer przy skrzyżowaniu ulic Kopernika i Sikorskiego oraz nasadzenia wzdłuż głównej arterii komunikacyjnej miasta, to jest ulicy Sikorskiego oraz Wisłostrady do skrętu nad Jezioro Tarnobrzeskie.

Więcej o terenach nad Wisłą w materiale poniżej.