Tarnobrzeg. Remonty w szkołach.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W tarnobrzeskich szkołach wre robota. Większe prace remontowo-budowlane przeprowadzane są obecnie w sześciu placówkach oświatowych.  Łączny koszt przedsięwzięcia wynosi ponad dwa i pół miliona złotych.

-To dla szkół i dla nas jako miasta ogromne wyzwanie – powiedział prezydent Tarnobrzega, Dariusz Bożek.

Prezydent zastrzegł możliwość niewielkiego poślizgu  w planowanym terminie zakończenia prac, ale równocześnie zapewnił, że wszyscy uczniowie 2 września rozpoczyna naukę zgodnie z planem.

Roboty trwają w budynku po byłym Gimnazjum numer  1 przy ulicy Jachowicza 4. Tam przeprowadza się Zespół Szkół numer 2, popularny „Rolnik”. Prace toczą się także   w murach obiektu po byłym Gimnazjum numer 2 przy ulicy Kopernika 18. Budynek przejął Zespół Szkół Specjalnych. W tym samym gmachu odnawiane są kuchnie również pod potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych.

Remontami objęte są także Szkoły Podstawowe numer 3, 4 i 10.