reklama

Tarnobrzeg. Rada Seniorów ma przewodniczącą.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Przewodniczącą nowo wybranej, III kadencji Rady Seniorów w Tarnobrzegu została Józefa Biernacka.  Jednym z głównym zamierzeń przewodniczącej jest opracowanie Strategii Senioralnej Miasta Tarnobrzega. Zdaniem Józefy Biernackiej trzeba dotrzeć w miarę możliwości do wszystkich osób starszych, a zwłaszcza do mieszkańców osiedli podmiejskich, bo to oni jej zdaniem są najbardziej wykluczeni  z życia senioralnego w Tarnobrzegu.

Józefa Biernacka chciałaby podzielić 21-osobową radę na zespoły. Pierwszy byłby odpowiedzialny za sprawy zdrowia i sportu, drugi za opiekę społeczną, a trzeci za kulturę. Jako przewodnicząca  w swojej pracy pragnie stosować zasadę „pierwszy wśród równych sobie”. Podkreśla, że ważna jest dla niej współpraca ze wszystkimi radnymi.

Józefa Biernacka z wykształcenia jest magistrem administracji. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada także dyplom z zakresu  konstytucjonalizmu oraz doradztwa zawodowego i funduszy unijnych. Przez ponad 30 lat swojej pracy zawodowej była związana z oświatą. Pracowała w kuratorium oświaty, a na terenie Tarnobrzega powoływała zespół ekonomiczno–administracyjny  szkół. Od 1987 roku do emerytury pracowała w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mokrzyszowie.  Potem była współzałożycielką stowarzyszenia Instytut Wspierania Rozwoju Oświaty. Łączna kwota pozyskanych pieniędzy  w ramach pisanych przez nią projektów to kilkanaście milionów złotych.

Wiceprzewodniczącą Rady Seniorów w Tarnobrzegu została Barbara Turczyk, a sekretarzem Ewa Grabowska.