reklama

Nisko: Wybierają wykonawcę rewitalizacji niżańskiego parku

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

Trwa analiza ofert na rewaloryzację zabytkowego parku miejskiego w Nisku. Do przetargu zgłosiły się 3 firmy. Dwie z nich zaoferowały ceny mieszczące się w kwocie jaką samorząd Niska planował wydać na ten cel, to blisko 2,7 miliona złotych. Najniższą cenę w przetargu zaoferowała niżańska firma ArbForest, to niecałe 2,3 miliona złotych. Burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk przyznaje, że przygotowanie dokumentów przetargowych na rewitalizację zabytkowego parku nie było rzeczą łatwą:

Teraz czas na wybór wykonawcy i realizację. A zadanie obejmuje nie tylko odnowienie Parku Miejskiego w Nisku, ale też ochronę znajdujących się w nim siedlisk i gatunków oraz pielęgnację drzewostanu. To będzie się wiązało z częściową wycinką obumarłych drzew i krzewów oraz tzw. samosiejek, które przeszkadzają w rozwoju najcenniejszego starodrzewu. W ramach pielęgnacji drzewostanu przeprowadzona będzie konserwacja istniejących drzew w parku, w tym pomników przyrody. Przewiduje się również nasadzenie nowych drzew. W ramach inwestycji zamontowane zostaną budki lęgowe, hotele dla owadów i skrzynki gniazdowe dla trzmieli oraz powstanie ścieżka edukacyjna. Zaplanowany jest także punkt widokowy. A nawierzchnia żwirowa alejek będzie wymieniona na kostkę. Pojawią się ławki, kosze i stojaki na rowery. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku potrwa do 31 maja 2021 roku.
(Marta Górecka)