Nisko: Klaster Rozwoju Lokalnego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Iwona Pol

Powstaje Klaster Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nisko. Klaster jest jednym z etapów przygotowania projektu do programu ‚ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Nisko, którego wniosek zajął 12 miejsce w kraju i został wybrany do II etapu oceny, opracowuje teraz dokumenty strategiczne pozwalające sięgnąć nawet po 10 mln EURO.

Mówi burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk:

40 procent kwoty musi być przeznaczone na tak zwane projekty miękkie:

Aby dobrze się do tych projektów przygotować i wskazać kierunki rozwoju, samorząd postanowił utworzyć klaster rozwoju Niska:

Powstanie klastra zainaugurowała konferencja, na której gościli m.in. przedstawiciele Związku Miast Polskich wspierających Nisko m.in. w przygotowaniu programu rozwoju lokalnego. Mówi doradca Marek Gabzdyl:

Jest więc szansa, że dzięki temu szerszemu spojrzeniu i dobremu przygotowaniu projektów uda się zdobyć fundusze norweskie na ich realizację. Natomiast sam program rozwoju lokalnego, który powstanie, pozwoli na planowanie kolejnych inwestycji ukierunkowanych na rozwój Niska.

Marta Górecka