Mielec: Promesy dla OSP dla powiatu mieleckiego.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

W komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu odbyła się uroczysta zbiórka związana z przekazaniem promes dotacji na realizację zadań przez  Ochotnicze Straże Pożarne. Uroczystość  była poprzedzona spotkaniem  zorganizowanym w urzędzie  wojewódzkim w Rzeszowie, podczas którego na ręce m.in. p.o. komendanta powiatowego PSP w Mielcu – mł. bryg. Łukasza Kapinosa – wojewoda podkarpacki –  Ewa Leniart i podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec przekazali promesy dla jednostek OSP powiatu mieleckiego.

Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 5000 zł trafiło do 94 jednostek OSP z całego powiatu. Kwota dofinansowania to 470 tys. zł. oraz w ramach dodatkowego naboru 45 tys. zł. co daje całościowo 515 tys. zł.

Dotacja dotyczy m.in. realizacji zadań związanych z organizowaniem przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej czy propagowaniem zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu mieleckiego.

 

Tomasz Łępa