Mielec: Porozumienie partnerskie.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

 

Starostwo Powiatowe w Mielcu podpisało umowę z Polskimi Zakładami Lotniczymi dotyczące współpracy w zakresie objęcia patronatem klasy w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu o kierunku technik mechanik lotniczy.

Objęcie patronatem przez PZL Mielec to przykład szerszej i bardziej efektywnej współpracy szkolnictwa zawodowego z przemysłem. Dzięki niej uczniowie zyskają specjalistyczną wiedzę, dodatkowe kompetencje i  umiejętności zawodowe przydatne w przemyśle lotniczym, w szczególności w PZL Mielec. Mówi Janusz Zakręcki, Prezes Zarządu.

 

Do tej pory przepisy dotyczące osób zatrudnianych  przy produkcjach  koncesjonowanych nie pozawalały zatrudniać w firmie pracowników  poniżej 21 roku życia. Zmieniona ustawa pozwala ściślej pracować ze szkołami, dodaje prezes PZL w Mielcu.

 

W ramach niniejszego porozumienia PZL Mielec włączy się w proces dokształcania nauczycieli szkolnictwa zawodowego poprzez organizację wizyt studyjnych w PZL Mielec, a także organizację wykładów prowadzonych przez specjalistów z  firmy. Firma stosować będzie pierwszeństwo zatrudnienia absolwentów z najwyższymi ocenami i umożliwi im kontynuację nauki na studiach zaocznych.

Tomasz Łępa