Tarnobrzeg. Imprezy miejskie.
Za organizację miejskich imprez kulturalnych będzie odpowiadał Tarnobrzeski Dom Kultury, a sportowych – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu.…
Tarnobrzeg. Raport otwarcia, diagnoza miasta.
Raport otwarcia. Konferencję, podczas której prezydent Tarnobrzega przedstawił diagnozę obecnej sytuacji miasta, Dariusz Bożek rozpoczął  pierwszym wersem  refrenu piosenki „Świadomość”…