Nisko: Powstanie Centrum Wsparcia
W Nisku powstanie Centrum Wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Utworzenie Centrum jest częścią projektu „Rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie…