Prezydent Mielca Kozdęba
Prezydent Mielca Daniel Kozdęba - jestem aby służyć (rozmowa na naszej antenie z Tomaszem Łępą)