reklama

Gorzyce. Gmina z budżetem na 2020 rok

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Radni Gorzyc przyjęli budżet gminy na 2020 rok. Dochody oszacowano na prawie 61 milionów złotych, a wydatki na blisko 65,5 miliona złotych. Deficyt wyniesie ponad 4,5 miliona złotych.

Najwięcej wydatków, bo aż 21 milionów zostanie przeznaczone na oświatę. To o 1,5 miliona więcej niż rok temu podkreślają urzędnicy. Jak tłumaczy wójt spowodowane jest to zeszłoroczną podwyżką płac w oświacie, jak również wzrostem od tego roku najniższego wynagrodzenia. Wójt zapewnia jednak, że żadna ze szkół nie zostanie zamknięta.

Gmina nie zapomina też o inwestycjach. Wśród tych najważniejszych znalazł się II etap rewitalizacji centrum Gorzyc, inwestycje drogowe oraz te w bezpieczeństwo.

Projekt budżetu gminy Gorzyce na 2020 rok został przyjęty 12 głosami za przy jednym wstrzymującym się.