Mielec: Zapewniają o usuwaniu usterek ….

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zapowiada podjęcie prac interwencyjnych na uszkodzonych majową powodzią urządzeniach hydrotechnicznych w rejonie Mielca. Decyzja Wód Polskich  to efekt interwencji Starosty Mieleckiego – Stanisława Lonczaka, który początkiem lipca wystosował do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie pismo obrazujące stan urządzeń wodnych, wałów, śluz i przepustów na terenie powiatu mieleckiego po zbilansowaniu skutków powodzi. Starosta apelował w swym piśmie  o usuniecie usterek w trybie pilnym.

Jak informuje w swym piśmie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z  Krakowa wyrwa, jaka powstała w prawym wale Kanału Wadowickiego  została tymczasowo zabezpieczona za pomocą grobli ziemnej wykonanej w międzywalu. Na potoku Zgórsko zaplanowano, jeszcze w tym roku, wykonanie robót utrzymaniowych, polegających m.in. na udrożnieniu dna, likwidacji zatorów, wycince zakrzewień. Prace mają być wykonane jeszcze w tym roku.

Podjęte działania to zaledwie fragment szerszej strategii przeciwpowodziowej podjętej przez obecny Zarząd Powiatu. Nie tak dawno wznowione zostały kontakty z tarnowską firmą RWD Prospect. Mieleckie Starostwo chce powrotu do systemu monitoringu i wczesnego ostrzegania na terenie zlewni rzek przepływających przez teren powiatu.

 

(Tomasz Łępa)

 

 

.