Mielec: Nie ma mowy o zamknięciu schroniska!

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Urząd Miejski w Mielcu informuje, że pojawiające się w przestrzeni publicznej sygnały o niepewnej przyszłości czy wręcz zamknięciu mieleckiego Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych są nieprawdziwe. Mówi wiceprezydent Mielca Adriana Miłoś.

W związku z upływającym z końcem bieżącego roku terminem obowiązywania umowy na prowadzenie Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych w Mielcu zawartej przez Gminę Miejską Mielec z kołem Mieleckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, w ciągu najbliższych dni zostanie ogłoszony konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w roku 2022 zadania pod nazwą : “Zapewnienie na terenie Gminy Miejskiej Mielec schronienia w postaci schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Miejska Mielec, noclegowni oraz ogrzewalni”.

Tomasz Łępa