Mielec: Bezdomni w mieście.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

Okres jesienno –zimowy to czas  kiedy mielecka Straż Miejska   sprawuje szczególny nadzór nad osobami bezdomnymi i miejscami  ich przebywania.  Jak pokazują  statystyki,  w Mielcu  liczba osób bezdomnych od kilku lat  liczy blisko trzydziestu.  Mówi Arkadiusz Misiak, komendant Straży Miejskiej w Mielcu.

Każdorazowo wszystkim osobom bezdomnym, z którymi spotykają się strażnicy miejscy  proponowana jest pomoc oraz przekazywane są informacje dotyczące schronisk, noclegowni czy miejsc, w których mogą skorzystać z czystej odzieży oraz otrzymać ciepły posiłek. Niestety  wielu z nich, tej pomocy odmawia.

Z uwagi na fakt, że nie wszystkie miejsca przebywania osób bezdomnych są znane Straży Miejskiej mieszkańcy mogą zgłaszać  pod numerem telefonu 986 informacje dotyczące  miejsc przebywania  tychże osób,  znajdujących  się w stanach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

(Tomasz Łępa)