Sandomierz: ZUS będzie wypłacał dofinansowanie pobytu w żłobku.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

ZUS będzie wypłacał dofinansowanie pobytu w żłobku. Składanie wniosków rozpoczyna się dziś.

O szczegółach mówi rzecznik prasowy ZUS w województwie świętokrzyskim Paweł Szkalej:

To kolejny instrument wsparcia rodzin sprzyjający łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi.

Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów. Dziecko musi być wpisane do tego rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna. W tym celu trzeba przekazać dane swoje i dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza dziecko.

Dofinansowanie będzie co miesiąc przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy czy zatrudniającego opiekuna dziennego lub na rachunek bankowy opiekuna dziennego w przypadku, gdy ten prowadzi działalność na własny rachunek.

O dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna mogą ubiegać się obywatele Ukrainy.

Joanna Sarwa