Ździary przestały istnieć.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dzięki zmianie z ulgą odetchną osoby prowadzące firmy. Pozostali mieszkańcy Zdziar nie odczują wprowadzonych zmian.
(Marta Górecka)
Procedurę więc przeprowadzono i po roku starań niezgodność usunięto. Co ważnie zmiana nazwy w wykazie urzędowych nazw miejscowości ze Ździar na Zdziary nie będzie się wiązała z żadnymi kosztami

Janina Reichert przypuszcza, że błąd musiał nastąpić podczas spisu miejscowości w latach 80-tych

Mieszkańcy Zdziar w gminie Jarocin nareszcie od tego roku nie będą mieć żadnych problemów urzędowych jeśli chodzi o nazwę swojej miejscowości. Dzięki staraniom gminy nazwa została ujednolicona. Takie działania były konieczne, bo istniały rozbieżności w nazwie, co stwarzało problemy, zwłaszcza osobom prowadzącym działalność gospodarczą. O ile w dowodach, czy wszelkich dokumentach gminnych, czy geodezyjnych, a nawet na tablicach przy wjeździe do miejscowości widniała nazwa Zdziary przez ”z”, to już wykazie urzędowych nazw miejscowości widnieje nazwa Ździary przez ”ź”. Mówi sekretarz gminy Jarocin Janina Reichert