Zbydniów: Mieć zielone pojęcie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Były też warsztaty artystyczno recyklingowe dla dzieci z wykorzystaniem odpadów. A na finał uczestnicy mogli się sprawdzić w quizie z informacji przyrodniczych zdobytych podczas projektu. Na projekt 'Mieć zielone pojęcie' udało się zdobyć około 33 tysiące złotych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
(Marta Górecka)
Dzieci czeka jeszcze jeden wypad do lasu, podczas którego myśliwi pokażą im gospodarkę łowiecką, a więc paśniki, lizawki, pasy zaporowe i poletka. W sumie w projekcie uczestniczyła grupa ponad 40-stu dzieci i młodzieży z 4 szkół – Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbydniowie i dwóch podstawówek z Majdanu Gorczańskiego i Kotowej Woli. Pomysłodawca projektu pedagog i łowczy Robert Bąk przyznał, że sporo miejsca w projekcie poświęcono oznaczaniu dzikich wysypisk

'Mieć zielone pojęcie' to tytuł projektu edukacyjnego który właśnie dobiega końca w gminie Zaleszany. Był to pierwszy w Polsce projekt zrealizowany przez koło łowieckie wspólnie ze szkołami. A autorem jego jest Koło Łowieckie 'Darz Bór” z siedzibą w Stalowej Woli, które od stycznia będzie już kołem w Zbydniowie. A celem projektu było nie tylko zaszczepienie wśród dzieci i młodzieży dbałości o stan środowiska naturalnego i działań pro ekologicznych, ale też pokazanie na czym polega praca myśliwych. Mówi łowczy Koła Łowieckiego 'Darz Bór” Marek Turek