Zawody narciarskie i snowboardowe w Konarach

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

Regulamin I Otwartych Mistrzostw Tarnobrzega w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie o Puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu -„Slalom Gigant – Konary 2013”
ORGANIZATOR
 Samorząd Studencki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu.
 Stok narciarski w Konarach.
 Zawody pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega.
CEL ZAWODÓW
 Popularyzacja narciarstwa, jako czynnej formy spędzania czasu wolnego.
 Współzawodnictwo sportowe i propagowanie aktywnych form wypoczynku.
 Integracja środowiska akademickiego z Mieszkańcami Miasta Tarnobrzega.
 Odkrywanie talentów.
 Promowanie wizerunku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.
MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW
Stok narciarski w Konarach – 15 lutego 2013 r. godzina 10.00. Wydawanie numerów startowych i dodatkowe zapisy godzina 9.00 do 9.45.
WARUNKI UCZESTNICTWA
 Amatorzy narciarstwa zjazdowego i snowboardu, którzy ukończyli 18 rok życia.
 Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu do dnia 13 lutego 2013 r. do godz. 24.00 na adres mailowy: samorzad@pwsz.tarnobrzeg.pl lub w dniu zawodów 15 lutego 2013 r. w godzinach 9.00 do 9.45 w punkcie organizacyjnym znajdującym się przy wyciągu narciarskim w Konarach.
 Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność, co poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym na oświadczeniu przed przystąpieniem do rywalizacji.
 Limit uczestników wynosi 150 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.
KOSZT UCZESTNICTWA
Każdy uczestnik wnosi w dniu zawodów kaucję zwrotną za karnet w wysokości 10 zł.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Zawody będą rozegrane jednym przejazdem slalomu zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym z pomiarem czasu przejazdu i zmianami wprowadzonymi przez organizatorów niniejszym regulaminem. We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc według rzeczywistego czasu przejazdu. Oglądanie trasy przez zawodników z założonymi numerami startowymi może odbywać się ześlizgiem obok trasy, w czasie wyznaczonym przez organizatora – przejazd po trasie grozi dyskwalifikacją zawodnika. Warunkiem odbycia zawodów jest zgłoszenie się, co najmniej 15 zawodników.
PODZIAŁ NA GRUPY
NARTY
KOBIETY MĘŻCZYŹNI
NK1 18-35 lat NM1 18-35 lat
NK2 36 lat i więcej NM2 36 lat i więcej
SNOWBOARD
KOBIETY MĘŻCZYŹNI
SK1 18-35 lat SM1 18-35 lat
SK2 36 lat i więcej SM2 36 lat i więcej
UWAGA: Jeżeli liczba uczestników zgłoszonych do którejkolwiek kategorii wiekowej będzie mniejsza niż pięciu zawodników organizator ma prawo połączenia grup.
PROGRAM ZAWODÓW
 9.00 – 9.45 dodatkowe zapisy i wydawanie numerów startowych (obowiązuje dokument tożsamości).
 9.30 – 9.50 odprawa techniczna i oglądanie trasy.
 10.00 – start zawodników wg. numerów startowych w grupach w kolejności: NK1, NK2, NM1, NM2, SK1, SK2, SM1, SM2.
 12.30 – zakończenie zawodów.
 13.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.
UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zawodów z uwagi na złe warunki śniegowe lub atmosferyczne.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE ORAZ INTERPRETACJA REGULAMINU
1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zapoznanie się z regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa zawodów.
2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Jury.
3. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do posiadania dokumentu tożsamości.
4. W trakcie uczestnictwa w zawodach zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
5. W razie wypadku/kontuzji uczestnik nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
6. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu zawodów.
7. Kierownik zawodów ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi zawodów.