Zawierzbie: Piknik "Integracja i Bezpieczeństwo".

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Organizatorzy zapowiadają realizowanie kolejnych projektów.
(Joanna Kwiatkowska)
Impreza została dofinansowana przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu. Mówi koordynator programu 'Działaj lokalnie' Wojciech Zych

Pokaz umiejętności Straży Pożarnej i sprzętu ratunkowego oraz zawody rodzinne i sportowe złożyły się na organizowany po raz pierwszy piknik 'Integracja i Bezpieczeństwo', który odbył się w Zawierzbiu w gminie Samborzec w powiecie sandomierskim mówi sołtys Koćmierzowa Andrzej Bryła