Zawichost oazą dla osób starszych

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Strategia rozwoju gminy została przyjęta przez radnych jednogłośnie.
(Marcin Gabrek)
Zdaniem burmistrza ponieważ społeczeństwo się starzeje, Zawichost może na
takim pomyśle zyskać.

Zawichost chce stać się w przyszłości Arkadią dobrego życia dla osób
starszych, niepełnosprawnych i ludzi wolnych zawodów. Taka propozycja
znalazła się w strategii rozwoju gminy
Mówi burmistrz Tomasz Siwek.