Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ 'Solidarność' zajął stanowisko w sprawie podręcznika do historii dla szkół ponadgimnazjalnych

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W piśmie Zarządu czytamy, że : 'z oburzeniem przyjmuje zakłamania i zafałszowania najnowszej historii Polski z lat 80 XX stulecia, zawarte w podręczniku do historii dla szkół ponad gimnazjalnych, wydanego przez wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Domagamy się od Ministerstwa Edukacji Narodowej wycofania do użytku szkolnego podręcznika, który zniekształca naszą najnowszą historię, tworzoną przecież przez żyjących świadków i uczestników przełomowych wydarzeń. Oczekujemy na wykreślenie z listy rzeczoznawców osób, które wydały pozytywną opinię podręcznikowi, zawierający nierzetelny obraz najnowszych dziejów naszej ojczyzny'.
Przede wszystkim oburzenie Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ 'Solidarność' wywołał fakt zamieszczenia w rozdziale 41, zatytułowanym 'Od stanu wojennego do okrągłego stołu', w podrozdziale: 'Fala strajków w 1988 r.' zdania, stwierdzającego, że fala strajków z 1988 r. była spowodowana jedynie podwyżkami cen i związanymi z nimi wysoką inflacją oraz, że strajki były organizowane w większości przez związki zawodowe, zrzeszone w OPZZ. Jak ocenili autorzy stanowiska 'jest to ewidentne fałszowanie rzeczywistości. Jeden z największych strajków w sierpniu 1988 r., zorganizowany przez nielegalne wówczas struktury NSZZ 'Solidarność' w Hucie Stalowa Wola miał tylko jeden postulat. Było nim przywrócenie 'Solidarności'. Strajkiem kierowali działacze 'Solidarności' z 1980 r., internowani po wprowadzeniu stanu wojennego, działający w podziemnych strukturach Związku. Fakty, związane z falą strajków 'Solidarności' w sierpniu 1988 r. zostały kompetentnie i rzeczowo przedstawione w publikacjach wielu historyków. Dlatego niezrozumiałe i bulwersujące jest dla nas zamieszczanie kolejnych przekłamań w podręczniku, adresowanym do młodzieży.'
(Marta Górecka)