Zakończyła się letnia edycja akcji 'Weź Paragon'.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Głównym celem kampanii trwającej przez wakacje, było wsparcie tych
podatników, którzy prowadzą swą działalność gospodarczą zgodnie z przepisami
prawa, płacąc należne podatki.
W ramach akcji 'Weź paragon' inspektorzy i pracownicy Urzędu Kontroli
Skarbowej w Kielcach przeprowadzili ponad 1300 kontroli. W niemal 900
przypadkach stwierdzono nieprawidłowości i nałożono mandaty karne na łączną
wartość ponad 220 tysięcy złotych. Konsekwencją przeprowadzonych postępowań
mandatowych było wszczęcie 21 postępowań karnych skarbowych przeprowadzonych
wobec przedsiębiorców, którzy nie dopełnili obowiązku nadzoru nad
prawidłowym ewidencjonowaniem sprzedażny na kasach fiskalnych przez
podległych pracowników.
W tym samym okresie urzędy skarbowe przeprowadziły w województwie
świętokrzyskim 323 kontrole, w wyniku których w 139 przypadkach stwierdzono
nieprawidłowości i nałożono mandaty karne na łączną wartość 40.920 zł. W 184
przypadkach skierowano wnioski o ukaranie.
'Pod lupą' znalazł się handel w trakcie różnorodnych festynów i imprez
rozrywkowych, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości, gdzie jest większy
ruch turystyczny. Kontrolerzy sprawdzili również sprzedawców na bazarach,
targowiskach czy dyskotekach.
(Marcin Gabrek)