Zakończyła się budowa placu targowego w Obrazowie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Sam plac zostanie wykorzystany już w przyszły weekend (7-8 września) podczas Europejskiego Święta Jabłka. Odbywać się tu będą koncerty, wystawy i prezentacje sprzętu rolniczego.
(Marcin Gabrek)
Mieszkańcy gminy są z inwestycji zadowoleni. Mówi Mirosław Drab z Głazowa

Plac będzie służył mieszkańcom już od września

Obok placu stanął też budynek, który będzie także siedzibą Zakładu Gospodarki Komunalnej, który będzie zajmował się bieżącą obsługą placu. Mówi wójt Krzysztof Tworek