Zakończyła się budowa boiska przy sandomierskim Collegium Gostomianum.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jeszcze w listopadzie zostanie ono oficjalnie przekazane do użytkowania
młodzieży.
(Marcin Gabrek)
To wspólna inwestycja samorządów powiatu i miasta, dodatkowo część środków przekaże ministerstwo sportu.

Mówi starosta sandomierski Stanisław Masternak