Zajeziorze: Fotograficzne warsztaty.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Dominik Siatrak

Projekt realizuje Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich z Zajeziorza. Jest on dofinansowany ze środków programu 'Seniorzy w akcji' Towarzystwa Inicjatyw Twórczych 'ę' oraz Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.
(Joanna Sarwa)
To Agnieszka Pajączkowska – doktorantka Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, która 13 i 14 maja poprowadzi warsztaty fotograficzne:

W Zajeziorzu w gminie Samborzec w powiecie sandomierskim trwa realizacja projektu pod nazwą 'Senior na ostrym dyżurze'.
Mieszkańcy wsi będą poznawać tajniki fotografii.
Mówi Marta Szpyra z Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu: