Zabytkowy Park Dzikowski w Tarnobrzegu odżyje

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jego zdaniem kolejnym etapem po uporządkowaniu parku powinno byc zadbanie o zachowanie w nim należytej czystości.

Dyrektor muzeum codziennie obserwuje odwiedzających park i stwierdza z przykrością.

Tarnobrzeski samorząd otrzymał 100 tysięcy złotych dofinansowania na realizację projektu, którego celem jest utrzymanie i zachowanie drzewostanu na terenie abytkowego Parku Dzikowskiego. Dotacja pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łącznie przedsięwzięcie pochłonie 181 tysięcy złotych. Najstarsze drzewa w parku mają około 150 lat. Mówi Adam Wójcik, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg.