Zabytkowe księgi trafiły w depozyt kolbuszowskiej biblioteki.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Kolbuszowska biblioteka czyni starania, aby cały księgozbiór zdygitalizowac i w formie cyfrowej umieścić na swojej stronie internetowej. – Mamy już na to zgodę księdza proboszcza – zaznacza dyrektor Andrzej Jagodziński.
(Paweł Galek)
Cały księgozbiór został już opisany i zabezpieczony.

Ksiądz proboszcz słowa dotrzymał

Czterysta dwadzieścia sześć zabytkowych ksiąg trafiło w 10-letni depozyt do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej.
Najstarsze woluminy pochodzą z XVI wieku. Nie byłoby tego, gdyby nie odkrycie, jakiego pewnego dnia dokonał proboszcz parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Mówi dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Kolbuszowej Andrzej Jagodziński.