Wyniki kwest na regionalnych cmentarzach

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W tym roku do kwesty włączyli się członkowie stowarzyszenia 'Wspólne Dobro” na rzecz klasztoru podominikańskiego w Klimontowie, młodzież gimnazjalna zrzeszona w kole Caritas i zuchy ze szkoły im. Stanisława Ossloińskiego. Warto też dodać, że kwesta w Klimontowie odbyła się po raz 11. natomiast po raz pierwszy kwestowano wczoraj w Goźlicach. Jak nas poinformował pomysłodawca kwesty Rafał Staszewski zebrano ponad 3000 tys zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na renowację jednego z nagrobków na zabytkowym ponad 200-letnim cmentarzu parafialnym. Kwestę zorganizowało Stowarzyszenie 'Nasze Dziedzictwo Ossolin” – pieniądze zbierali jego członkowie, a także uczniowie ze szkół w Goźlicach, Ossolinie i Lipniku, harcerze, strażacy i samorządowcy oraz członkowie stowarzyszenia 'Gołębiów i Przyjaciele”.

Blisko 4130 zł  udało się zebrać w Sulisławicach podczas kwesty jaką zorganizowało wczoraj Stowarzyszenie Miłośników Sanktuarium Maryjnego w Sulisławicach. Pieniądze przeznaczone zostaną na uporządkowanie i odnowienie figurki Matki Bożej znajdującej się w miejscu upamiętniającym wydarzenie koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Bolesnej, którego setna rocznica będzie w przyszłym roku.

Przypominamy także, że do soboty, albo nawet to niedzieli potrwa 20 już kwesta na sandomierskim Cmnentarzu Katedralnym, którą organizuje Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego.

(Iwona Pol)

Członkowie stowarzyszeń, samorządowcy, politycy, harcerze, uczniowie, wolontariusze i nie tylko kwestowali wczoraj przy regionalnych nekropoliach. Pieniądze zbierane były na różne cele, przede wszystkim na renowacje zabytkowych nagrobków. 4150 zł udało się zebrać w tym roku w Klimontowie. To dużo zważywszy na pogodę, która wczoraj nie dopisała – mówi pomysłodawca i organizator kwesty Andrzej Borycki.