Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku rozpocznie się budowa ulicy Lwowskiej Bis w prawobrzeżnej części Sandomierza.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Przetarg na realizację inwestycji zostanie ogłoszony po tym, jak GDDKiA
uzyska gwarancje finansowania.
(Marcin Gabrek)
Zdaniem burmistrza to przedsięwzięcie ważne jest nie tylko dla mieszkańców
Sandomierza

Burmistrz podkreśla, że potrzebne będą dodatkowe prace

Jak informuje rzecznik
kieleckiego oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Pawelec gotowy
jest projekt inwestycji, wydane zostało też w ubiegłym roku przez wojewodę
pozwolenie na budowę.
W tym roku przeprowadzone zostały wyburzenia
nieruchomości w ramach przygotowania terenu pod inwestycję.
Zadanie wpisane zostało w załączniku Programu Budowy Dróg 2011-2015
zawierającym listę inwestycji, które mogą rozpocząć się do 2013 roku.
program został przyjęty przez rząd w ubiegłym roku.
Burmistrz Jerzy Borowski podkreśla, że to dla miasta dobra wiadomość