Wspomnienia z czasów wojny.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Płyta jest rozprowadzana do świętokrzyskich szkół. Specjalnie dla uczniów przygotowano także lekcje muzealne w Michniowie, które dla szkół są nieodpłatne. Płyta została stworzona i wydana w ramach projektu finansowanego w ramach programu 'Patriotyzm jutra” przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.
(Marcin Gabrek)
Wśród wywiadów są m.in. wspomnienia ks. Witolda Stolarczyka, którego rodzina w Dąbrowicy w powiecie jędrzejowskim udzieliła schronienia polsko – żydowskiej rodzinie Pankowskich. Wspomnienia są niezwykle emocjonalne

'Pięć lat okupacji na wsi kieleckiej 1939 – 1945. Zapisy pamięci” – to płyta wydana przez Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Znalazły się na niej rozmowy z ludźmi, którzy pamiętają dramat czasu wojny. Mówi kierownik działu marketingu Muzeum Wsi Kieleckiej Beata Ryń