"Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości" – konferencja w Stalowej Woli.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Efektem tej konferencji naukowej ma być m.in. wydanie publikacji.
(Marta Górecka)
Ale są też bardzo korzystne zmiany prawie, jak zwiększenie uprawnień przysługujących m.in. rzecznikowi praw obywatelskich

A w nich też np. wpływ zakazu stosowania kar cielesnych na treść władzy rodzicielskiej, wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, czy problem karalności przestępstw związanych z ochroną zwierząt. A jak się okazuje nowelizacja prawa nie zawsze jest korzystną zmianą. Tak w ocenie Bogumiły Lubery z Uniwersytetu Śląskiego jest między innymi ze zmianą dotyczącą miejsca osadzenia osoby odsiadującej wyrok. Do tej pory miało ono być najbliższe miejsca zamieszkania – teraz to nie ma znaczenia, więc może to być więzienie nawet na drugim końcu Polski. To, w ocenie Lubery, zdecydowanie źle wpłynie na więzi rodzinne

Prelegentami w ramach konferencji są zarówno wykładowcy, jak i studenci prawa z całej Polski. A w programie konferencji znalazły się różne ciekawostki i nowości prawne

Zorganizował ją wydział zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli i Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa 'Viribus Unitis'. Arkadiusz Górka, wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego poinformował, że przez dwa dni zarówno prelegenci jak i uczestnicy konferencji będą się zastanawiać nad problemami wynikającymi z nowelizacji prawa