Wpływ zaległości czynszowych na funkcjonowanie Spółdzielni.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

(Tomasz Łępa)
Dobra wola i pomoc mieleckiej spółdzielni nie wystarcza gdy nie ma również współpracy ze strony osób, które zalegają ze spłatą czynszu mieszkaniowego.

Negatywny wpływ zaległości czynszowych dotknął Mielecką Spółdzielnię Mieszkaniową. Każde zakłócenie w opłatach czynszowych przez nieterminowe wpłaty członków spółdzielni może spowodować brak płynności finansowej dla dostawców energii, gazu, centralnego ogrzewania, usług komunalnych. Mówi z-ca Prezesa d/s Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Marta Łoch