Wojewódzki Urząd Statystyczny podsumował budżety świętokrzyskich gmin i powiatów w 2010 roku.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Które świętokrzyskie samorządy wydawały najwięcej pieniędzy, ile przeznaczyły na inwestycje – tego wszystkiego można dowiedzieć się z publikacji Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, który podsumował budżety świętokrzyskich gmin i powiatów w 2010 roku. Wszystkie samorządy łącznie wydały 6 miliardów 264 miliony złotych. Była to kwota o 643 miliony wyższa od dochodów. Wśród powiatów największą część budżetu – 48 procent – wydał powiat staszowski. Stanowiło to aż 590 złotych na mieszkańca. Najwięcej pieniędzy wydawały samorządy Sandomierza, Dwikóz, Łubnic i Połańca – od 7 tysięcy złotych do ponad 7,5 tysiąca złotych w przeliczeniu na mieszkańca. Głównym powodem tych wydatków była powódź, po której wypłacana była pomoc dla poszkodowanych i usuwano zniszczenia. A pieniądze przepływały przez budżet miasta. Najskromniej wypadł budżet Opatowa, gdzie wydatki wyniosły niespełna 2300 złotych na osobę. Z kolei gmina Obrazów może poszczycić się faktem, że była jedną z pięciu świętokrzyskich gmin, które odnotowały nadwyżkę budżetową.