Wojewoda przekazała ponad mln zł na nowe karetki.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ponad milion złotych przekazała wojewoda podkarpacka Małgorzata Chomycz na doposażenie oraz zakup nowych karetek dla szpitali i jednostek pogotowia ratunkowego w regionie.
Pieniądze pochodziły z budżetu wojewody oraz z oszczędności, po zakontraktowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia zespołów ratownictwa medycznego.
W sumie wojewoda dofinansowała zakup trzech karetek. Po 200 tys. zł otrzymały: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, Szpital Wojewódzki w Przemyślu oraz Centrum Medyczne w Łańcucie.
– Ponadto do pięciu zespołów ratownictwa medycznego, zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej nr 4, trafiło 462 tys. zł. Pieniądze te mogły być przeznaczone na doposażenie karetek i podniesienie standardu medycznego, co związane jest ze zbliżającymi się mistrzostwami w piłce nożnej.