Władze Sandomierza chcą, aby schronisko dla bezpańskich psów stworzyły wspólnie gminy należące do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Aby związek mógł utworzyć międzygminne schronisko potrzebna będzie zmiana
jego statutu. Jak się dowiedzieliśmy, władze Sandomierza mają już propozycję
lokalizacji schroniska.
(Marcin Gabrek)
KIlka tygodni temu władze miasta chciały wywieźć psy do schroniska w
województwie zachodniopomorskim. Władze stowarzyszenia przekonują, że miasto
powinno stworzyć schronisko, i deklarują pomoc w jego organizacji i
prowadzeniu

Obecny zarząd stowarzyszenia prowadzi przytulisko od dwóch lat.

Na razie bezpańskimi zwierzętami zSandomierza opiekuje się przytulisko
prowadzone przez miejscowe Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt.
Prezes stowarzyszenia Marcin Kułagowski podkreśla, że takie miejsce dla
porzuconych zwierząt jest potrzebne