Wkrótce rusza budowa przepompowni wody w Jagodniku.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Na tym nie koniec inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową w gminie. Wkrótce rusza również remont kanalizacji sanitarnej w Cmolasie i budowy nowej sieci w Kłodzinach i Dąbrówce. W sumie ma to kosztować około półtora miliona złotych.
(Paweł Galek)
Zdaniem wójta, przyczyny budowy przepompowni są oczywiste.

Wkrótce rusza budowa przepompowni wody w Jagodniku.
Szacowany koszt przedsięwzięcia przekracza pół miliona złotych. Potwierdza to wójt gminy Cmolas, Eugeniusz Galek.