Wilczyce:Nowe USG.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Koszt inwestycji wyniósł około 1,5 mln złotych i pochodził głównie z wkładu własnego. Urządzenia wykorzystywane w ośrodku rehabilitacji zostały zakupione z funduszy unijnych w kwocie 107 tys. zł.
(Joanna Kwiatkowska)
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej uległ rozbudowie i modernizacji:

NZOZ w Wilczycach wzbogacił się o mobilny i łatwy w użyciu wielozadaniowy ultrasonograf stworzony dla takich dziedzin obrazowania jak
położnictwo, ginekologia, kardiologia urologia, pediatria i neonatologia mówi dyrektor placówki lek. medycyny Stanisław Radoń: